Information-

Här kommer vi samla bra information att läsa igenom en del står redan i våra villkor eller på hemsidan.

Kan vara även aktuell information vad som händer så ha för vana att kika in här för att inte missa något.

Vårt mål är att normal orderhanterings tid skall vara en vecka men ibland tadet längre tid. Vi försöker gå ut med information på hemsidan och på Instagram när det är längre.

 Vid betalning ange faktura nummer(5 siffror), om det saknas så innebär det merarbete för vår administration. Våra fakturor innehåller ej OCR-nummer.

Prislista fiinns ej förnärvarande utan priserna står redovisade i kg pris på sådan vara längst ner vid varjr kvalité eller så får man fram det vid varje vara man trycker på.

Garnkarta...se egen flik.