Köp- & leveransvillkor

Har Du fler frågor angående köp- och leveransvillkor kontakta oss på info@garnhusetkinna.se

 1. Köp

  Vid beställning träffas avtal om köp när Garnhuset i Kinna bekräftar beställningen genom kund erhåller ett ordernummer och sen en orderbekräftelse till den epostadress kund uppgivit. (kundens ansvar att uppge korrekta adress) Om leveranstiden ändras i beställningen kommer kunden att meddelas detta snarast möjligt. Kunden har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till det att varan är skickad genom kontakta Garnhuset. Garnhuset i Kinna har ägande och återtaganderätt av samtliga varor tills dess att fullständig betalning är erlagd av kund. För att handla hos Garnhuset i Kinna måste Du som kund vara 18 år och Garnhuset i Kinna måste kunna fastställa din bostadsadress. Dessutom behövs ditt mobilnummer och e-postadress. Fakturan kommer from 11 Januari 2021 finnas i paketet eller sändas per mail. Faktura per per post kan portokostnad tillkomma. Garnhuset tillämpar UC-kreditupplysning. Garnhuset kan begära förskottsbetalning. Varje lagd order medför ny frakt. Kompletteringar eller ändringar skall görs av kunden som beställer varorna på nytt under mina order och ber Garnhuset annullera den första ordern. Garnhuset behandlar varje order enskilt om inget annat är överenskommet.

 2. Pris

  Priserna är i SEK inklusive 25 % moms för beställningar inom EU. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Garnhuset i Kinna ej råder över. Till exempel; ändrade råvarupriser, valutaförändringar, ändrad moms, ändrad tull eller ändrade övriga skatter. Inga expeditionsavgifter tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att häva köpet. Undantag är varor som vi behöver väga enligt den information som finns intill gällande vara. En sådan vara kan t ex vara garn på cona.

 3. Frakt

  En fraktkostnad tillkommer inom Sverige om order ej uppgår till 1.875kr inkl.moms. Vi sänder med DHL som Servicepoint eller Företagspaket. Paket skickas till DHLs utlämningställe närmast angiven leveransadress. Vid ett företagspaket måste någon alltid finnas på plats att ta emot paket vardagar kl.9-18. Ev. kostnad för leveranshinder debiteras kund.
  Vävredskap över 100 cm tillkommer extra kostnad.
  Utanför Sverige/export tillkommer alltid fraktkostnad på alla order enligt gällande fraktbolags tariff med hänsyn till vikt, volym och mottagarens adress. Fraktkostnad tillkommer på fakturan. Länder utanför EU sänds oförtullat.
  Outside Sweden / export, shipping costs are always added to all orders according to the current shipping company's tariff with regard to weight, volume and the recipient's address. Shipping costs will be added to the invoice.
  Countries outside the EU are sent duty free.


 4. Betalningsalternativ/betalningsvillkor

  Betalning inom Sverige: Betalning görs till Bankgiro 260-0237 enligt de villkor som framgår på fakturan (ej ordernr) som erhålls vid leverans eller mail. Betalning sker i SEK. Ange faktura nummer.

  Vid Utlandsbetalning: Adress till vår bank: SEB, 106 40 Stockholm
  SEB:s SWIFT/Bic-kod: ESSESESS
  IBAN-nummer: SE1750000000051481008811

  Vat no SE556839-0719-01  Namn:Garnfärgeriet C. Hedström AB, Fakturadress: Aratorpsvägen 55 Postnummer: 511 71 Ort: Fritsla Land: Sverige/Sweden

  Betalning sker i SEK enligt villkoren på fakturan (ej order nr) som erhålls vid leverans eller mail och så kan Garnhuset även tillämpa förskottsbetalning. Ange faktura nummer vid betalning.   Payment is made in SEK according to the conditions on the invoice (not order no.) Which is received upon delivery or email and Garnhuset can also apply advance payment. Enter invoice number when paying.
 5. Leveranser

  Varor som finns i lager skickas från Garnhuset i Kinna inom en vecka men vi strävar att skicka nästkommande arbetsdag efter plockad order. Vävtillbehör kan ha längre leveranstid.
  Vi reserverar oss för att samtliga lagervaror kan bli slutsålda innan vi hinner uppdatera hemsidan. Kunden upplyses då om ny beräknad leveranstid om den möjlighet finns. Kunden har alltid rätt att häva köpet utan kostnad om inte varan finns i lager eller vill invänta ny leveranstid eller ändra sin order.

 6. Leveransförseningar

  Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Till exempel att en leverantör eller speditör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger sig Garnhuset i Kinna ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.

 7. Transportrisken

  Garnhuset i Kinna ansvarar för transport till dig som kund. Samt returkostnad vid konstaterad felaktig eller defekt vara godkänt av Garnhuset. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss(ångerköp). Ej uthämtade paket (Sverige) kommer vi debitera en kostnad på SEK 250 kr som motsvarar våra faktiska kostnader för returfrakt,emballage och hantering.

 8. Skadade varor

  När Du får dina varor är det viktigt att Du kontrollerar så att varorna inte är skadade. Är varan skadan eller felaktig måste Du kontakta oss så snart som möjligt via e-post info@garnhusetkinna.se eller 0320-48250.

 9. Ångerrätt och Öppet köp

  Du har full returrätt inom 14 dagar efter att ditt paket har kommit till leveransadressen/utlämningsstället. Du ska meddela oss din retur. Skicka tillbaka varan i dess originalförpackning om det är möjligt och bifoga följesedeln som Du fått i paketet. Du betalar för portot på returen. Övriga returer måste vara godkända av Garnhuset för att erhålla tillgodo eller byte. Efter erhållen godkänd retur sänder Garnhuset en kredit att justera mot faktura eller nästkommande faktura.
  Returadress: Garnhuset Östergårdsvägen 1 511 71 Fritsla 

 10. Reklamationer

  Konsumentköplagen gäller när du handlar av Garnhuset i Kinna. En vara kan reklameras om den har fabrikationsfel eller på annat sätt är defekt.

  Om du hittar en defekt på den beställda varan:

  1. Kontakta Garnhuset i Kinna omgående.  info@garnhusetkinna.se eller 0320-48250
  2. När reklamationen godkänts av Garnhuset i Kinna, skickar vi en ny vara utan kostnad, annars får du pengarna tillbaka. 
  Vid en eventuell tvist följer Garnhuset i Kinna alltid ARN:s rekommendationer.

 11. Återbetalningar

  Återbetalningar sker till ditt bankkonto. Återbetalningen sker snarast möjligt från att Garnhuset i Kinna har mottagit och godkänt din retur om utställd faktura redan är fullbetald. Dock alltid inom 30 dagar.

 12. Reservationer

  Garnhuset i Kinna reserverar sig för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

 13. Skydd av personuppgifter

  I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall Garnhuset i Kinna. Vi försäkrar att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

 14. Force Majeur

  I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Nedan följer adresser till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen m.m.
https://www.konsumentverket.se 
https://www.arn.se