Om Garnhuset/Garnfärgeriet

Välkommen til Garnfärgeriet C. Hedström AB / Garnhuset i Kinna

Företag startade 2006 och ägs av Claes Hedström. Han startade sin textila bana 1983 som färgare på Haldens färgeri i Fritsla. Därefter har han jobbat på många olika färgerier som ledde till hans egna färgeri som numera ligger i Kinna.

Företag startade som lönfärgeri med kunder som Kasthall, Ludvig Svensson, Hitex, Kampes, Ullcentrum & Östergötlands Ullspinneri.

Efter förvärv av Garnhuset i Kinna 2013 färgar vi nu även våra egna garner. Garnhuset ligger i Fritsla ca 8km från Kinna mot Borås.

Vi köper in våra garner utan mellanhänder, direkt på spinnerier i världen och vi färgar även vissa kvalitéer på färgerier i Tjeckien, Tyskland, Spanien och Turkiet vilket gör att vi kan hålla en bra prisprofil.

Färgning lever upp till de miljökrav som utfärdats av EU och Garnfärgeriet C. Hedström AB har hög kompetens och lång erfarenhet inom garnfärgning. Vi följer EU:s miljökrav.

Från färgning till färdig produkt i butik följs av flera moment såsom torkning, haspling, rullning och till slut etikett och emballage. Många av momenten är manuellt och görs av våra duktiga medarbetare men samtidigt har vi god hjälp av vår maskinpark.

PS. Har du frågor kring något, skicka ett mejl till info@garnhusetkinna.se eller slå en signal till 0320-482 50.

VÄLKOMMEN!